TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Tô Hiệu vệ sinh phòng chống dịch COVID19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, CB, GV,NV Trường Tiểu học Tô Hiệu đã thực hiện vệ sinh phòng dịch vào các ngày thứ Bảy hàng tuần. Nhằm hạn chế tiếp xúc đông người, BGH đã phân công từng tổ nhóm, bộ phận lao động vệ sinh theo từng buổi, từng ngày theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ: hạn chế tụ tập đông người.

Bài viết liên quan